Boken "Trygga föräldrar - harmoniska barn
genom Mental träning för blivande föräldrar"

Bokens kapitel:
1. Motivation att utvecklas
2. Varför avspänning?
3. Stress och stresshantering
4. Mental träning - tankens kraft
5. Parrelationer och kommunikation
6. Målbilder inför förlossning
7. Andning för välbefinnande och kontroll
8. Farhågor och förväntningar
9. Målbilder inför att bli förälder
10. Medveten närvaro eller konsten att vara i nuet
11. Sömn och vila
12. Att vara förälder, nya målbilder för framtiden

CD "Mental träning för blivande föräldrar" ingår.
Mer information

MENTAL TRÄNING (MT)
För blivande föräldrar

En CD för er som väntar barn. Mer information.
1. Introduktion (5 min)
2. Kort sittande avspänning (5 min)
3. Liggande muskulär avspänning (14 min)
4. Mental målbildsträning inför förlossning (11 min)
5. Mental målbildsträning inför att bli förälder (11 min)
6. Andningsövning med introduktion (7 min)
7. Andningsövning (4,5 min)
8. Vaggvisa

AUTOGEN TRÄNING (AT)
För vuxna och ungdomar

En CD för er som lärt er AT på mina kurser
1. AT grundövningarna (15min + 3min musik)
2. AT hela programmet (18min + 3min musik)
3. AT kort program (5min + 3min musik)
4. AT som tillämpad avspänning (2min + 3min musik)
5. Musik utan tal (15min)
AVSPÄNNING
"Konsten att vila i sig själv"
För vuxna och ungdomar

1. Kort avspänning, sittande (7min + 3min musik)
2. Muskulär avspänning, liggande (12min + musik)
3. Mental avspänning, liggande eller sittande
(11min + 3min musik)
4. Musik utan tal (15min)
Kontakta mig för beställning.