Ergobalans arbetar med fyra viktiga hörnstenar och kraftfält. Lär dig mer om dessa så hanterar du jobbiga situationer bättre och kan på ett verkningsfullt sätt vara den som stöttar och visar vägen för en arbetsgrupp, kolleger eller barn i skolmiljö.

Hitta kraft
Kraft och energi finns i oss alla, men det kan behövas en katalysator för att frigöra den. Det kan vara ett sätt att tänka, ett samtal, att hitta motivation, avslappning eller massage.

Våga vila
När livet rusar fram gäller det att hänga med i svängarna och kanske också att öka takten. Det är åtminstonde vad vi tror. Att ta några steg tillbaka, vila och få andra perspektiv kan vara helt nödvändigt. Men hur gör man? Lär dig knepen om konsten att vila i dig själv.


Söka utveckling
Att söka utveckling är att våga ha visioner och undersöka sina inneboende möjligheter. Ibland måste vi lyfta både blicken och foten. Det är få människor som ångrar ett steg framåt i livet.
    Genom att själv agera på det sättet kan du ge inspiration till andra att utvecklas. Tänk på att en liten ändring kan ge en stor förändring.


Finna balans
Att bli medveten om sina behov och inre krav är en förutsättning för att hitta sin balans. Balansen ger dig tillgång till din och gruppens energi och nya möjligheter öppnar sig. Balans handlar också om ergonomi. Arbetsmiljön och ditt arbetssätt är en förutsättning för att behålla hälsan.