Vågar du må bra?
Frågan är viktig.
Du vet hur det brukar vara. Små saker kan irritera och gnaga och vi tycker att det är svårt att påverka orsakerna. Vi kanske inte vågar. Följden blir att vi tappar kraft när vi har dåligt samvete eller spänningar i kroppen. Långvarig stress tömmer oss på kreativitet och glädje.
    Ergobalans är ett företag som lär ut metoder för att skapa trivsel och positiv utveckling i både arbetsliv och skola. Du kan lära dig mer om hur du själv, gruppen och omgivningen fungerar. Små steg i rätt riktning kan ha kraftfull effekt på individ och organisation.
    Alla kan få insikter som ger mer styrka och trygghet i rollen som ledare, medmänniska och vuxen. Genom att stärka individen stärks även gruppen.

Alla kan må bättre!

Läs boken "Trygga föräldrar - harmoniska barn genom Mental Träning för blivande föräldrar"!
Boken vänder sig till blivande föräldrar, barnmorskor, m.fl. Det är en arbetsbok som behandlar bland annat avspänning, stresshantering och mental träning med målbilder inför förlossning och föräldraskap. Med boken följer en CD som innehåller övningar till boken.
Mer information om boken