Jag heter Monica Hansson och har som sjukgymnast stor erfarenhet av företagshälsovård. Ergobalans startades 1996 för att kunna erbjuda mina tjänster till näringsliv, organisationer, skolor och grupper. Det som driver mig framåt är vetskapen om att mina metoder kan göra så att människor mår bättre, kan hantera stress och känna större livsglädje. Ungdomars välbefinnande känner jag särskilt starkt för.

Monica Hansson

Utbildning
Några kunder
 • Leg. sjukgymnast med     vidareutbildning inom     företagshälsovården
 • Stresshantering
 • Kroppskännedom (BK)
 • Psykosocialt arbetssätt     för sjukgymnaster
 • Mental träning
 • Arena Team certifikat
 • Qi Gong
 • UGL
 • KBT för sjukgymnaster
 • Länsstyrelsen, Västernorrland
 • IKEA
 • Kommunledningskontoret, Härnösand
 • Kurser för blivande föräldrar
 • Kostenheten, Härnösand
 • Tolkcentralen, Härnösand
 • MIO, Härnösand
 • Samhall AB
 • Räddningsverket, Sandö
 • Skolpersonal, Timrå
 • Vårdpersonal, Timrå
 • Swedbank, Härnösand
 • Landstinget, Västernorrland
 • VM-Data, Härnösand
 • Grundskolor och gymnasium, Härnösand
 • TietoEnator, Sundsvall
 • CSN, Sundsvall
 • RFV, Sundsvall
 • Försäkringskassan, Västernorrland