Avspänning
Avspänning är i detta sammanhang en aktiv handling. Det finns många effektiva metoder, både korta och långa. Gemensamt för alla former är att man för en stund vänder uppmärksamheten inåt, i sig själv. Till skillnad mot att vi under vår vakna tid är helt uppmärksam utåt mot omvärlden. Vi tar in och lämnar ifrån oss information och vi samspelar med våra medmänniskor. Detta tar energi och gör oss trötta. En aktiv avspänning bidrager till en sänkt spänning i kroppen, ett ökat lugn och stärker därmed förmågan till koncentration m.m.

Avspänningen kan vara muskulär, då man spänner och slappnar av musklerna systematiskt genom kroppen, eller mental då endast tanken påpverkar kroppen till djup avspänning. Tillämpad avspänning är en form där man under mycket kort tid mitt i vardagens arbete gör en snabbavspänning för att motverka en upptrappad muskulär och mental spänning.

Tips

 • Inför på din arbetsplats en 5 minuters avspänningspaus.
 • Det finns kasettband och CD-skivor med färdiga band.
 • Du vinner piggare, gladare, friskare, effektivare medarbetare och kamrater.

  Diskutera gärna val av avslappningsmetod med mig. Här nedan nämner jag en metod som är mycket användbar.

  Autogen Träning (AT)
  Autogen träning är en avspänningsmetod som bygger på självsuggetion. Den kan utföras sittande eller liggande. Metoden kan användas bland folk ex. i tandläkarens väntrum eller på bussen. All avspänning bygger på att man vänder uppmärksamheten inåt och för en stund stänger av intryck utifrån. Efter en sådan stund känner man sig pigg och utvilad och får nya krafter att fortsätta arbetet.

  Forskning visar att vid regelbunden användning, dagligen så:

 • minskar muskelspänningar
 • minskar grundspänningen
 • sänks blodtrycket
 • minskar tröttheten
 • minskar smärta
 • stärks immunförsvaret
 • minskar stresshormonerna
 • ökar reparations och tillväxthormonerna
 • ökar genomblödningen
 • fördjupas andningen
 • förbättras koncentrationen

  Inlärningen sker genom en träff per vecka i 10 veckor. Detta kan ske individuellt eller i grupp.

 •  
  Utbildningar
 • Stresshantering
 • Avspänning
 • Massage
 • Mental träning
 • Arena Team
 • Ergonomi
 • Qi Gong
 • Övriga tjänster
 • Ergonomisk kartläggning
 • Personlig coaching
 • PASS-profil