Personlig coaching
I olika skeden i livet kan det vara av värde att ha en utomstående person som samarbetspartner. Exempel kan vara vid stressrelaterad besvär, förändring i arbetssituationen, förändring i familjesituationen.
 
Utbildningar
 • Stresshantering
 • Avspänning
 • Massage
 • Mental träning
 • Arena Team
 • Ergonomi
 • Qi Gong
 • Övriga tjänster
 • Ergonomisk kartläggning
 • Personlig coaching
 • PASS-profil