Ergonomi
Hur mår kroppen?
Hur har mina leder och muskler det?
Är jag trött och spänd eller avslappnad och mjuk?

Belastningsbesvär ökar oroväckande och leder till långvarigt lidande och stora kostnader för företag och samhälle. Orsaken till besvären kan delvis ha att göra med hur arbetsplatsen är utformad. Framsynta chefer tar tag i dessa frågor i förebyggande syfte.

Att anpassa arbetsplatsen till människans förutsättningar behöver inte betyda att allt skall vara så bekvämt som möjligt. Människan är skapad för att använda kroppen flexibelt. Att växla mellan olika arbetsställningar och rörelser ger leder och muskler stimulans och vila.

Ergonomiutbildning går ut på att

 • få kunskap om hur kroppens muskler och leder fungerar
 • lära sig hur vi påverkas av belastningar
 • undvika belastningsskador och sjukskrivningar
 • lära sig skonsam arbetsteknik
 • via övningar medvetandegöra kroppens signaler
 • utifrån arbetsplats och arbetsuppgift hitta fram till optimala praktiska lösningar
 • lära sig tekniker för att slappna av mitt i vardagens arbete
 • lära sig att arbeta avspänt

  Ergonomiutbildning kan med fördel delas in i en teoretisk och en praktisk del. Den praktiska delen sker då på arbetsplatsen.

  Ergonomi och stresshantering kan vara en värdefull kombination i ett utbildningspaket, eftersom stress är en bidragande orsak till belastningsbesvär.

  Utbildningens tid och upplägg planeras tillsammans med beställaren.

 •  
  Utbildningar
 • Stresshantering
 • Avspänning
 • Massage
 • Mental träning
 • Arena Team
 • Ergonomi
 • Qi Gong
 • Övriga tjänster
 • Ergonomisk kartläggning
 • Personlig coaching
 • PASS-profil