Ergonomisk kartläggning och rådgivning
Genom att ha en god ergonomisk arbetsmiljö kan man förebygga belsastningsskador. Man undviker på detta sätt onödigt lidande och onödiga kostnader. Systematiskt arbetsmiljöarbete inkluderar ergonomisk översyn. Kartläggningen kan även bli aktuell vid ex. förändring av verksamheten, nyinköp av möbler/utrustning. Vid rehabärenden är det värdefullt med en ergonomisk bedömning.
 
Utbildningar
 • Stresshantering
 • Avspänning
 • Massage
 • Mental träning
 • Arena Team
 • Ergonomi
 • Qi Gong
 • Övriga tjänster
 • Ergonomisk kartläggning
 • Personlig coaching
 • PASS-profil