Mental träning
Mental träning är en metod som har använts inom idrotten i många år. Man har på detta sätt med stor framgång kunnat använda tankens kraft för att stärka sina personliga mål. Mental träning har på senare år även nått till företag och skolor.

Mental träning syftar till att må och fungera bättre!

Mental träning bygger på att man först lär sig muskelär avspänning därefter mental avspänning. Självbilden ingår som en del i träningen och syftar till att förstärka en positiv bild av sig själv. Målbildsträning kommer in när man behärskar avspänningen. Denna träning hjälper oss att uppnå det vi önskar. Målen skall vara personliga, lagom utmanande, lockande, helst mätbara och tidsbestämda.

Våra tankar om oss själva och våra möjligheter styr och begränsar oss människor. Detta är möjligt att påverka genom medvetet tankesätt kombinerat med avspänning.

Här nedan nämner jag två exempel på utbildning i Mental träning. Även andra inriktningar erbjuds.

Mental Träning för blivande föräldrar
Målgruppen är män och kvinnor som väntar barn som förstagångs- och flergångsföräldrar.

Syfte:
 • Stärka självkänslan inför att få barn och att vara förälder
 • Ge lugn och avspänning inför och under förlossningen
 • Öka självinsikt och medvetenhet om sina känslor och attityder
 • Öka medvetenheten om hur man påverkar andra och låter sig påverkas av andra
 • Att bli aktivt medveten om hur man vill ha det tillsammans och kunna sätta upp målbiler som stärker familjerelationerna.
 • Ge barnen lugnare och tryggare föräldrar
Metod:
 • Lära sig stresshantering och bemästringsstrategier för vardagens händelser
 • Genom andnings- och avspänningsteknik sänka grundspänning och öka lugnet
 • Genom Mental Träning och ökad medvetenhet förstärka möjligheten att påverka sin upplevda verklighet och framtid
 • Genom samtal och övningar i grupp utbyta tankar och erfarenheter

Motivation, Mål och Arbetsglädje.
En vidarutbildning riktad till lärare och övrig skolpersonal.

Metoden bygger på Mentala träningens grunder. Mental Träning (MT) har används inom idrotten med fantastiska resultat sen 70-talet. Inom arbetslivet har man blivit alltmer intresserad av detta. Att vara lärare - mentor är ett oerhört viktigt arbete, eftersom de har stor påverkan på elevernas självkänsla, utveckling, värderingar och kunskaper.

Denna utbildning är en del i den personliga utvecklingen, och handlar om att upptäcka, utveckla och använda resurser som vi har inom oss.

Syftet

 • Att må och fungera bättre.
 • Att förebygga stress och utbrändhet.
 • Att finna en form för livsfärdighetsträning för personlig del och för att stödja eleverna i deras utveckling.
 • Att öka arbetsglädjen.
 • Att stärka stödet mellan arbetskamraterna.
 • Att lära sig se och förstå sina reaktioner, vanor, tankesätt m.m.

  Det är en stor fördel om hela arbetslaget kan och vill deltaga i kursen. Kursen kan även genomföras med lärare från olika arbetslag eller skolor

 •  
  Utbildningar
 • Stresshantering
 • Avspänning
 • Massage
 • Mental träning
 • Arena Team
 • Ergonomi
 • Qi Gong
 • Övriga tjänster
 • Ergonomisk kartläggning
 • Personlig coaching
 • PASS-profil