PASS-profil
PASS-profil är en analysmetod som med fördel kan användas:
före en stresshanteringsutbildning
före prioritering av en handlingsplan
för arbetsmiljöförbättringar alt. personlig handlingsplan.

PASS-profilerna gäller områdena
P - Privat
A - Arbete
S - Självkänsla
S - Stressymtom

PASS-profilen görs i enkätform och redovisas i cirkeldiagram (individuellt och i grupp).
PASS-profilen är utmärkt somm uppföljningsinstrument

 
Utbildningar
 • Stresshantering
 • Avspänning
 • Massage
 • Mental träning
 • Arena Team
 • Ergonomi
 • Qi Gong
 • Övriga tjänster
 • Ergonomisk kartläggning
 • Personlig coaching
 • PASS-profil