Stresshantering
Takten i samhället har drivits upp. Informationen flödar. Arbetsplatserna bantas till ett minimum. Personalen måste lära sig nya tekniker för att hänga med i utvecklingen. Uttryck såsom förändringsbenägen används för att beteckna vad som krävs av oss människor. Många rapporter kommer om hur negativt detta påverkar vår hälsa med sänkt produktivitet, sjukskrivningar och andra konsekvenser som följd.

En av åtgärderna för att angripa detta är att lära sig förstå sina reaktioner både fysiskt och psykiskt. Samt lära sig metoder att varva ner i vardagen. Att vila i sig själv.
Att lära sig detta tillsammans med sin arbetsgrupp ökar förståelsen för varandra och skapar en ökad trivsel på arbetsplatsen. Arbetsresultatet förbättras alltid när välbefinnandet ökar.

Stresshanteringsutbildning kan läggas upp som temadag eller flerdagarskurs.
Information om ämnet kan också ges på några timmar.

 
Utbildningar
 • Stresshantering
 • Avspänning
 • Massage
 • Mental träning
 • Arena Team
 • Ergonomi
 • Qi Gong
 • Övriga tjänster
 • Ergonomisk kartläggning
 • Personlig coaching
 • PASS-profil